De kop geeft uiteraard niet mijn gevoel of wens aan, maar ik denk dat er brede kennis van genomen moet worden wat er momenteel aan de hand is. Ik verwacht dat veel mensen het een geweldig evenement vinden, maar betwijfel of men weet welk jaarlijks geneuzel dit oplevert!

Eigenlijk ben ik een laatbloeier voor wat betreft de Brabantsedag. Ik kan me niet meten met de vele mensen die dit evenement al tientallen decennia met hart en ziel op handen dragen. En niet geheel onverdienstelijk. Van een simpele optocht in de jaren 70 naar een Theaterparade die zich met de grootste evenementen kan meten. Niet voor niets is Theaterparade Brabantsedag opgenomen in de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Unesco. En dat verdrag is ondertekend door Nederland, waarin men de belofte heeft gedaan om het te beschermen en in ere te houden.

Voor wat betreft dat laatbloeien. Dat is inderdaad pas sinds 2007, en ware het niet dat Corona roet in het eten gooide, zou het dit jaar de 17e deelname zijn. Een deelname die voor mij betekent dat ik in november na de themabekendmaking samen met mijn maatjes begin met brainstormen over ons nieuwe rollende theaterspektakel. Eigenlijk dus 10 maanden per jaar. Een serieuze verslaving dus.

De gemiddelde toeschouwer heeft geen notie van wat er allemaal komt kijken bij zo’n theaterparade. Is ook niet nodig. Als men op die laatste zondag van augustus maar kan genieten van het grootste evenement wat Heeze rijk is. En dat genieten gebeurt door tienduizenden toeschouwers. Vaak mensen die deze dag jaarlijks terugkerend in hun agenda hebben staan. Waarvoor dank!

Maar weet iedereen wel wat we in huis hebben? Ik betwijfel dat. En zou er iemand weten wat er nog voor potentie in zit? Waar we uiteindelijk toe in staat zijn? Groter, hoger, veel meer toeschouwers van heinde en ver? Volop in het nieuws, de trots van Brabant. Faciliteer, en de bouwgroepen toveren hier het equivalent van het Carnaval van Rio de Janeiro door de smalle straten van de Parel van Brabant. Faciliteer en ervaar wat er gebeurt.

En nu juist dat faciliteren en accepteren, daar is de laatste jaren iets mee aan de hand. Om te beginnen het samengaan met buurgemeenten die ook een stem krijgen in het evenement. Vindt het voltallige bestuur van onze gemeente “het wel nodig” om zoveel energie te steken in een optochtje? Ik weet dat er lokale partijen niet erg “behept” zijn met ons evenement. Stond dit maar in hun verkiezingsprogramma…. En vinden “dorpsgenoten” het wel terecht dat er zoveel geld in “dat optochtje” gestoken wordt? (wat men niet meeneemt, is dat er vanuit diverse organisaties en instanties een berg subsidie gegenereerd wordt).

En nu vertrekt onze trotse burgemeester ook nog eens. Een burgemeester met hart voor de Brabantsedag. Hij zegt het niet alleen, maar rond de grote dag glanst hij, en glimlacht van oor tot oor. Eigenlijk is het al jaren en jaren de grootste ambassadeur van onze trots. En wie gaat hem opvolgen? Heeft die er gevoel bij? Heeft die enig idee wat we in huis hebben? We gaan het meemaken. Fingers crossed!

En dan niet in de laatste plaats steeds meer weerzin tegen bouwtenten en vermeende overlast door de burger. En geloof me, ik heb er volledig begrip voor als mensen tijdens de zomermaanden continu het geluid van slijptollen en muziek ervaren en dat dit hun woongenot verstoort. Begrijpelijk. 1 “klager” kan het voortbestaan van onze Brabantsedag in gevaar brengen. Die ene persoon dient voor de wet serieus genomen te worden, zelfs als de rest van zijn buurtgenoten deze hinder niet ervaren. OK, fijn dat we door de wet beschermd worden en iedereen zijn zegje kan en mag doen.

Dat resulteert nu dus in een escalatie en diverse lopende rechtszaken tegen gemeente, stichting en bouwgroepen. Recent hebben we er al eentje achter de kiezen die niet veel fraais heeft opgeleverd, er komt er nog eentje, en volgend jaar en de jaren daarna is waarschijnlijk de rest van de groepen aan de beurt. Simpel, dan kunnen we beter stoppen. Als je elk jaar in de rats moet zitten, of er dat jaar wel een plek voor je creatieve uitspattingen beschikbaar is, is niet erg motiverend, en al zeker niet voor je inspiratie.

Is daar dan niets aan te doen? Tsja, ik heb de kennis en de feiten niet in pacht, maar is het niet zo dat als men jaren geleden spijkers met koppen had geslagen, er nu massa’s bouwgroepen op een plek op het industrieterrein hadden gestaan? Netjes langs het spoor, niemand overlast bezorgend. Zo lang je in woonwijken blijft modderen blijft de stroom klachten op gang. En ik begrijp dat. De maatschappij is veranderd. Veel veranderd. Dat moeten we accepteren en richting aan proberen te geven.

Er is voor zover ik weet nog 1 locatie waar overlast tot een minimum wordt beperkt, maar of daar krachtig op ingezet wordt betwijfel ik. Zet alle groepen bij elkaar, vang die miljoenen aan subsidies, faciliteer, en zorg voor continuïteit van de Brabantsedag. Als er nu niet heel snel actie wordt ondernomen door o.a. de gemeente, dan voorzie ik het einde van tijdperk. Een kostbaar tijdperk! Op hele korte termijn!

Dus hierbij de oproep aan de verantwoordelijken in ons bestuur. Lees de tweede alinea nog eens in dit schrijven over de Unesco, en maak waar waarvoor dit verdrag is ondertekend Bescherm en hou in ere, zoals trouw beloofd! Ik vertrouw op jullie.