En hoe zit het nu met de Bulders?

Allerlei geruchten hoor je. Nieuwsflarden worden door lokale politici gedeeld. Verkiezingsretoriek zo vlak voor hun “Grote Uur U”, of is er veel meer aan de hand?

Wie het weet mag het zeggen

Wat is de status van de Bulders. Je hoort enkel berichten over processen die niet goed verlopen, stagnatie van bouw, en cijfertjes die niet inzichtelijk zijn. Maar wie weet nu hoe het écht in elkaar steekt, en durft zich daarover uit te spreken? Vanuit de politiek is men alles behalve open. Of dit een kwestie is van gebrek aan inzicht, niet aan de raad verstrekte informatie, of een bewust zwijgen om foute beslissingen met een dekentje van wolligheid te bedekken? Zegt u het maar.

Nogmaals. Ik weet er het fijne ook niet van. Ik baseer me enkel op geruchten, misschien wel kwaadsprekerij, of verkeerd geintepreteerde informatie. Maar goed, daar moeten we het dan maar mee doen. Erg informatief is onze gemeente ook niet in het delen van de feiten. Door het ontbreken daarvan krijg je onrust. Iets wat je in  een dorp niet wilt.

 

Ik kan dus enkel een selecte opsomming maken van geruchten, of gedeeltelijke informatie. Ik pik daar vooralsnog twee aspecten uit. Ten eerste de constructie Bulders, ten tweede de procedure van aankoop of toewijzing.

Gijs de Bulderswachter

Gijs. Leuke vent. waarschijnlijk gekozen vanwege zijn jonge frisse looks. Ik betwijfel echter of ie ook maar iets met Heeze te maken heeft. Kent iemand hem? Gijs is de man die een gezicht moet geven aan De Bulders. Hij is de man. Hij wijst u de weg. Hem moet je hebben voor al je vragen. In zijn rugzak heeft ie waarschijnlijk alle antwoorden (en meer) die garant staan voor een prettige toekomst in de Parel van Brabant.

Was het maar zo’n feest. Deze jongeman is waarschijnlijk het fictieve gezicht van een BV die opgericht is om alles wat ook maar Bulders ademt in op te slaan. Indien u vragen stelt, zal het antwoord echter niet ondertekend zijn met: “Groetjes, Gijs”. 

Als burger vraag je je af waarom De Bulders is opgericht. Het zal een constructie zijn om verantwoordelijkheid en risico’s in onder te brengen. Logisch. Maar is het enkel dat? Het is ook wel handig als de broodnodige bestuurlijke transparantie weggemoffeld kan worden in een gesloten BV. Een BV de naar het zich laat horen de laatste jaarcijfers in 2019 bij de KVK gedeponeerd heeft. En op de vraag waarom, volgt geen antwoord. Meest saillante detail hier is het adres. En laat dat nu gelijk zijn aan dat van ons gemeentehuis. Sterker, de gemeente Heeze-Leende is de enige aandeelhouder van Bulders BV. Nog nijpender: BNG wil zich terugtrekken om vage redenen.

Een heerlijck leven!

Ik vraag me dan ook af, hoe zit het met de transparantie naar onze volksvertegenwoordigers. De raad. De club van door ons gekozen mensen die de lijntjes uitzet, en controle uitvoert over die uitgezette lijntjes. Zijn of worden die wel goed geïnformeerd? Aldus een raadslid is het uiterst ondoorzichtig, en bij vragen wordt er om de hete brij heen gedraaid. Is dat de manier waarop wij controle willen houden op ons dorp? Ikzelf hoef de cijfertjes niet persé te weten, maar ik wil wel dat de door ons gedelegeerde club dat weet. Hoe staat het met de inkomsten en de uitgaven. Storten we ons niet in een enorm risico. Zo zou ik ook dolgraag weten hoeveel knaken we betaald hebben voor een koeientunnel.  

Dat gaat blijkbaar niemand iets aan. Het zit in “De BV”. Maar wie houdt er dan toezicht? Daarnaast wordt het wel betaald met gemeenschapsgeld.

Toewijzingsprocedure

Deze keer heb ik de huidige procedure voor toewijzing meegemaakt. We zullen zeggen dat “iemand die ik ken” zich ingeschreven heeft. Met veel poeha werd er een stuk door Heeze24 geschreven waarin foto’s te zien waren van talloze mensen die op zoek waren naar een huis. Mooie reclame voor de bewuste makelaar. 

Het kopen van een huis is geen sinecure. Met de huidige vraag, en het bescheiden aanbod van woningen is het een lot uit de loterij. Een winnend lot! Met de huidige waardestijging kun je daar niet meer tegen werken. Vandaar dat het ook echt een lot uit de loterij zou moeten zijn. Maar is het wel een loterij? En elke loterij heeft een trekking, maar hoe verloopt die dan?

Hoe transparant wil je het hebben?

Vanuit het standpunt dat het een eerlijke loterij zou moeten zijn, vraag ik me af of dit wel zo is. En die vraag mág ik stellen. Dagelijks wordt je geconfronteerd met oneerlijkheid in de maatschappij. Van hoog tot laag. Dan wil je toch transparantie, duidelijkheid? De hele gemeenschap is daar toch bij gebaat? En dan komen we weer op de constructie “De Bulders”. De voor velen gesloten black box, waar enkel gegevens in gaan, en die een uitkomst genereert zonder het algoritme te kennen. Uiterst vreemd voor een samenleving. Je geeft je op, je gegevens komen via twee makelaars bij de bouwer, en vervolgens krijgen de gelukkigen bericht.

Het was al een vreemde gewaarwording om te constateren dat makelaar en bouwer wilden beschikken over je financiele gegevens. Waarvoor heeft men die nodig? Ikzelf vind dat zelfs in strijd met de wet op de persoonsgegevens. “Zullie” wijzen een huis toe, en vervolgens bepaalt de financier (vaak de bank) of je dit geld kunt lenen. NIET een bouwer of een makelaar! 

En waarom wordt er bij een loterij niet gekozen om dit openbaar te doen onder toezicht van een notaris? Die paar tientjes kunnen er ook nog wel vanaf. Waarom geen grote bak met enveloppen waaruit een neutraal iemand de gelukkigen trekt? Maak er een feestje van!

En de voorwaarden?

Ja, hoe zit het met die voorwaarden? Lang geleden, in de tijd dat ik een huis binnen een project in Heeze kocht, waren daar allerlei voorwaarden aan verbonden. Woonde ik wel in Heeze, en zo ja, hoe lang al? Werkte ik misschien in Heeze of had ik een maatschappelijke binding met dat dorp? Een werkend puntensysteem, waarbij de huizen veelal toegewezen werden aan Heezenaren. 

Op dit moment heb ik het idee dat er van voorwaarden geen sprake is. Vreemd, gezien het aantal woningzoekenden in ons dorp. En nog vreemder als we geen baas in eigen huis zouden zijn. Dat zou dan zeggen, dat de gemeente dit niet als voorwaarde stelt, en we ons laten piepelen door projectontwikkelaars? (vraagteken) 

En nee, nogmaals...

Ik zeg dus niet dat er grootschalige fraude gepleegd wordt. Absoluut niet. Wel ben ik van mening dat transparantie hier op zijn plaats is. Duidelijkheid voor iedereen. En aan die duidelijkheid ontbreekt het nu juist. Waarom laten we dit toe, en waarom laat de gemeente dit gebeuren. Waarom worden hier geen vragen over gesteld. Waarom worden aspirant kopers niet meegenomen in een dergelijk proces, en gedegen geinformeerd waaraan men moet voldoen. Waarom is er geen rangschikking op basis van een puntensysteem. Wat gebeurt er bij het niet rondkomen van een koop. Is dan niet gewoon de volgende op de lijst aan de beurt, of volgt er dan weer zo’n trekking in de bewuste black box. Ik ben van mening dat ik als belastingbetaler en trotse inwoner van dit dorp deze vragen mag, nee sterker MOET stellen!