Ons centrumplan

Alweer enkele jaartjes loopt de zoektocht naar een plan voor een nieuw centrum. De vraag “waarom” is mij nog steeds niet duidelijk. Voor evenementen hebben we centraal een ruimte die we kunnen gebruiken indien nodig. Een ruimte die door de jaren heen al compleet vernaggeld is als je het mij vraagt. Er rest nog wat gras en een parkeerplaats voor het Beachvolleyal, die buiten wedstrijdtijden gebruikt wordt voor de verkoop van welke door God verboden middelen dan ook…. 

Welke oud-Heezenaar kent niet de entree vanuit de Schoolstraat met meteen vooraan die kenmerkende gemetselde trap, die je van twee kanten op kon. Hoge coniferen er achter die lekker roken in de zomer. Daar vlak achter een imposante gemetselde vijver, waar menig geintje is uitgehaald. Soms werd er een balk overheen gegooid, waarbij het de bedoeling was, dat men elkaar in het water hielp. En met evenementen werd de vijver vakkundig dichtgelegd met houten panelen, zodat er gedronken en gedanst kon worden, en er niemand in donderde tijdens de Ambachtenmarkt van de Brabantsedag. En daar weer in het verlengde van, het Sint Maartenshuis.

Het SintMaartenshuis is overigens gebouwd met geld van de Heezer burger, en heel veel vrijwilligerszweet. 

Naast dat prachtige “monument” waar menig jongere vele fantastische uurtjes heeft beleefd tijdens het Minicenter, Moviecenter, Sinterklaasfeest, of Heibessumsfeest, daar lag een berg en stonden veel bomen. Tijdens de witte winters in de jaren 60 en 70 is menig jongmensch met zijn sleetje tegen een boom aan geknotst. Maar goed, we hebben het overleefd.

En richting Jan Deckersstraat lag dan het volgende gebouw met een enorme Heezer Historie. Mijn oude kleuterschool. Ik ruik de geur nog die in de gangen hing. Ik kan me de tranen nog herinneren toen moeders me voor de eerste keer achterliet. Ik kan me de pony-geur nog herinneren die er hing van de paardjes die er tijdens de kermis stonden. Ik kan me de blauwe zakjes aan de kapstokken nog herinneren waar je je schoentjes in moest doen en je slofjes aan moest trekken.  Persoonlijk krijg ik altijd braakneigingen als ik als Heezenaar de termen “zuidzorggebouw”, “Oude Brandweerkazerne”, “de kazerne” en meer van die ongeintereseerde benamingen voor Heezer Nostalgie hoor. Ik zal het nog een keer zeggen. Het is de Aloysiusschool en het Sintmaartenshuis! Dat ik niemand meer betrap op de verkeerde benamingen.

Kern van het verhaal

Maar nu naar de kern van het verhaal, want met alleen al de herinneringen aan deze plek kunnen Heezenaren een boek volschrijven, en komen we nog inkt tekort! Wat gaat er nu gebeuren met deze Parels waar onze gemeente haar bijnaam aan te danken heeft. 

Ik volg het centrumplan redelijk, en ik zie in onderstaand bericht nog een sprankje hoop dat men deze gebouwen weer in ere hersteld. (Eindelijk die zijkant van het Sintmaartenhuis weer in zijn oude staat terugbrengen brandweer?) Ik vergeef haar even de foute benamingen voor de gebouwen, maar bekijken?  Onderzoeken? Iets veranderen? Zoeken naar de bekende cultuurhistorische waarde? U komt uit Heeze?

Ik dacht toch duidelijk beste gemeente dat er uit onderzoek (zie tabel iets lager) iets anders naar voren is gekomen: Handen af van deze gebouwen. Of gaan we ons weer in de vingers snijden.

En dan stuit ik ineens op de volgende onregelmatigheid. Ik zie  de Aloysiusschool inmiddels is verkocht aan een projectontwikkelaar. Huisnummer 6, de school. Huh… en als ik de gemeentelijke monumentenlijst 2019 er bij pak, zie ik dat nummer 4 een school zou moeten zijn. Maar als de school 6 is, dan is het SintMaartenhuis 4. Of omgekeerd. In ieder geval is 1 ding duidelijk. Eén van de panden heeft de status van gemeentelijk monument. Maar wie vertelt me welk? Dat pand is dus Hands Off!!

Tijdens het verkiezingsdebat werd aangegeven door de verantwoordelijk wethouder dat er achter de schermen enorm hard wordt gewerkt. Ik kan dat niet beoordelen, maar wel dat het onmeunig lang duurt!

Ik lees vervolgens in de gemeentelijke update dat men “het vlekkenplan” door een stedenbouwkundig (!) bureau laat uitwerken.  En welk plan dan? Of alle 3? Zowel Dorpsplein, Brink als Kasteeltuin? Zelfs dat plan met die idiote toren van 30 meter hoog? Wat is nu “hét gekozen vlekkenplan?”

En hoe zit het dan met de woningbouw in de Tuin? Iets waar volgens mij het merendeel van de bevolking zich TEGEN uit heeft gesproken. Of is dat de voorwaarde om de rest te kunnen bekostigen? Eigenlijk hetzelfde als De Bulders. Zonder woningen geen randweg.

Persoonlijk vraag ik me af waarom we zo veel geld aan het uitwerken van plannen besteden die niet breed gedragen worden. Het vlekkenplan wordt op zoveel punten afgekeurd dat ik zou zeggen: terug naar de tekentafel. Maak maar nieuwe vlekken!

Veel groetjes van De Roddeljournalist die de feiten niet kent, of ze niet begrijpt, maar wel naar enige transparantie zoekt van de beleidsmakers!